Davanje injekcija

Kada kažemo davanje injekcija, tada se misli na korišćenje igle, šprica, i leka koji je prepisan, a
nalazi se rastvoren u tečnosti. Lek se ubrizgava u špric i onda se putem igle koja je šuplja aplikuje
u telo pacijenta. Ovo je jedna od procedura koje se najčešće koriste u našoj praksi.
Injekcije možemo davati u našoj ordinaciji opšte medicine, kao i kod vas u vašem domu.

-Intramuskularne injekcije I.M
-Intravenske injekcije I.V
-Subkutane injekcije S.C