EKG (Elektrokardiogram)

Elektrokardiogram srca podrazumeva da se snima srčana aktivnost, te se mogu uočiti brzina
pulsa, ritmičnost rada ovog mišića, i druge validne karakteristike za postavljanje dijagnoze. Na
telo pacijenta se postavlja ukupno 10 elektroda – 4 na zglobove ruku i nogu i šest na grudni koš,
a sve po pravilno utvrđenom rasporedu.
Ukoliko EKG ne pokaže dobre rezultate, pacijentu se dalje savetuje ultrazvuk srca ili urgentno
zbrinjavanje. Za EKG nije potrebna posebna priprema, a procedura traje manje od pet minuta i
ne postoji nikakav rizik. Na današnje vreme na žalost sve je više pacijenata sa kardiovaskularnim
oboljenjima, zato se savetuju redovne kontrole i pregledi, naročito ako imate neke od sledećih
simptoma.

Kada se preporučuje EKG

-Bol u grudima
-Preterano zamaranje
-Često ostajanje bez daha
-Ubrzana srčana radnja

Zakažite vaš termin za pregled, ostalo prepustite našem stručnom timu