Konsultacije lekara

Naša ordinacija obavlja konsultacije sa drugim ordinacijama i medicinskim ustanovama, a sve u
cilju razmene informacija, saveta...
Saradnja između lekara i medicinskog osoblja značajna je radi pružanja što kvalietetnije usluge
pacijentima, posebno u slučajevima kada se radi o komplikovanim oboljenjima, gde je udruženo
više različitih bolesti. Vaše zdravlje nam je na prvom mestu.
Usavršavamo se konstantno, jer medicina napreduje krupnim koracima, na zadovoljstvo svih nas.

Konsultacije iz svih oblasti medicine

-Konsultacije lekara opšte medicine
-Konsultacuje iz oblasti interne medicine
-Konsultacije kardiologa
-Konsultacije ORL
-Konsultacije neurologa
-Konsultacije psihijatra (psihoterapeuta)
-Konsultacije pulmologa

Zakažite vaš termin za pregled, ostalo prepustite našem stručnom timu.

Lekarska ordinacija Safe-Medical osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja. U prijatnoj atmosveri naše ordinacije možete obaviti pregled lekara opšte prakse. Takodje uz opšti pregled lekara, možemo obezbediti konsultativne preglede specijalista svih oblasti medicine.