Pregled lekara (Lekar opšte prakse)

Pregled lekara opšte prakse podrazumeva klinički pregled, dijagnostiku, prepisivanje terapije,
pružanje saveta. Sam pregled se sastoji od slušanja srca i pluća, pregleda grla, žlezda, stomaka,
merenja pritiska, telesne temperature, merenja pulsa...
Naša ordinacija obavlja preglede iz oblasti opšte medicine, bez odlaska u dom zdravlja i čekanja.
Ako ne možete vi doći kod nas, mi dolazimo kod vas.

Na osnovu svega ovoga, i anamneze koja se uzima, lekar može da odredi terapiju ili da uputi na
dalje specijalističke preglede. Lekari specijalisti nalaze se i u našoj ordinaciji, a sarađujemo takođe
i sa drugim medicinskim ustanovama.

Zakažite vaš termin za pregled, ostalo prepustite našem stručnom timu