Previjanje, obrada rana i dekubita

U našoj ordinaciji možete dobiti uslugu previjanja i obrade rana. Takodje, ranu mora previjati
adekvatno obučeno osoblje kako bi moglo da prepozna odredjene promene na rani.
-Previnaje nakon operacije
-Obrada rane
-Previjanje opekotina
-Previjanje hroničnih rana
-Previjanje i nega dekubita

Dekubitalna rana
Kada bolesnik predugo leži u jednom istom položaju, usled nemogućnosti da se pokreće, javljaju
se rane ili dekubiti.
Dekubit može da bude različitog stepena, veoma je bolan. Potrebno je započeti tretman rana što
pre, stoga je neophodno pozvati patronažnu sestru službu.Tokom lečenja dekubita, radi se
obrada rana i njihovo previjanje i nega.

Zakažite vaš termin, ostalo prepustite našem stručnom timu