Zamena i plasiranje urinarnih katetera

Zamenu i plasiranje urinarnih katetera možemo da obavimo u našoj ordinaciji ili u kućnim
uslovima. Ovaj posao obavlja naša patronažna služba, tj. Naši doktori i obučeni medicinski
tehničari.

Šta je kateter?
Kateter je cevčica koja je izradjena od silikona, lateksa i služi kod izbacivanja urina iz bešike kod
pcijenata kome je onemogućeno da samostalno urinira. Kateter se plasira kroz uretru u
mokraćni mehur, i omogućava izbacivanje urina bez zadržavanja.
Ako ste došli u situaciju da morate imati plasiran urinarni kateter, naš stručni tim je tu, da obavi
plasiranje profesionalno i brzo.

Zakažite vaš termin, ostalo prepustite našem stručnom timu